Delta i vår studie om engelska som främmande språk

Vill du delta så kontakta oss på: iread.swe@gmail.com

Svenska skolor som deltagit I iRead

Vi vill tacka följande skolor som hjälpt oss designa readern och spelen i projektets designfas 2017-2019.

Björkrisskolan, Kungsbacka

Fjordskolan, Onsala

Globen Montessori, Alingsås

Hedeskolan, Kungsbacka

Kullaviksskolan, Kullavik

Lextorpsskolan, Trollhättan

Onsala Montessori, Onsala

Oscar Fredriksskolan,  Göteborg

Vi vill tacka de skolor som deltar i utvärderingsfasenoch utforskar möjligheterna med våra appar för undervisning och lärande 2019-2020.

Kullaviksskolan, Kullavik Lextorpsskolan, Trollhättan

Onsala Montessori, Onsala