Delta i vår studie om engelska som främmande språk

Vill du delta så kontakta oss på: iread.swe@gmail.com

Svenska skolor som deltagit I iRead

Vi vill tacka följande skolor som hjälpt oss designa readern och spelen i projektets designfas 2017-2019.

Vi vill tacka de skolor som deltar i utvärderingsfasenoch utforskar möjligheterna med våra appar för undervisning och lärande 2019-2020.