Συμμετοχή στο πιλοτικό για αρχάριους αναγνώστες (Β-ΣΤ Δημοτικού)

Συμμετοχή στο πιλοτικό για αναγνώστες που αντιμετωπίζουν δυσκολία (Δ-ΣΤ Δημοτικού)

Συμμετοχή στο  πιλοτικό των Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα

Έχεις ταμπλέτα Android; Χρησιμοποίησε τις εφαρμογές από το σπίτι

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω e-mails:

Doukas – iread.doukas@gmail.com

Ioannina

British Council

Ελληνικά σχολεία που συμμετέχουν στο iRead

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τα παρακάτω σχολεία, για τη συμβολή τους στη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης των παιχνιδιών κατά τα έτη 2017-2019:

[information to follow]

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τα παρακάτω σχολεία, για τη συμμετοχή τους στη φάση της αξιολόγησης (πιλοτική φάση) και τη διερεύνηση της πρόσθετης διδακτικής και μαθησιακής αξίας των εφαρμογών, κατά τα έτη 2019-2020.

I.M Panagiotopoulos School (EFL)